Επισκόπηση του έργου

Loading
loading...

Digitize Enterprise είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + και συγκεντρώνει μια κοινοπραξία 5 συνεργαζόμενων οργανισμών από όλη την Ευρώπη. Ο στόχος του έργου είναι να παρέχει μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες μάθησης για εκπαιδευτές και συμμετέχοντες σε προγράμματα νεολαίας σε όλη την Ευρώπη με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με την Επιχειρηματικότητα και των δεξιοτήτων των νέων.


Οι Εταίροι

Οι 5 εταίροι της σύμπραξής Digitize Enterprise είναι


South West College
South West College είναι ένα επαγγελματικό και τεχνικό κολέγιο με έδρα τη Βόρεια Ιρλανδία. Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το κολέγιο μεταβαίνοντας στο www.swc.ac.uk

DRAMBLYS
DRAMBLYS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός νεολαίας στην Ισπανία που εργάζεται για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας. Μάθετε περισσότερα μεταβαίνοντας στο www.dramblys.org

Citizens in Power
Citizens in Power είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός νεολαίας που εδρεύει στην Κύπρο. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους στο www.citizensinpower.org

Donegal Youth Service
Η Υπηρεσία Νεολαίας Donegal είναι μια ανεξάρτητη υπηρεσία εξυπηρέτησης νέων που λειτουργεί από το Ντόνεγκαλ της Ιρλανδίας. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.donegalyouthservice.ie

Institute of Entrepreneurship Development
Ο IED είναι ένας οργανισμός που έχει αφοσιωθεί στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στον τομέα της νεολαίας στην Ελλάδα. Μάθετε περισσότερα στο www.ied.eu


Χρονοδιάγραμμα του Έργου

Το έργο Digitize Enterprise ξεκίνησε επίσημα το Μάιο του 2019 και θα διαρκέσει 31 μήνες. Θα έχουμε την τελική δημοσιοποίηση όλων των παραδοτέων τον Οκτώβριο του 2021.


Τα παραδοτέα του Έργου

Ως αποτέλεσμα του «Digitize Enterprise», θα αναπτυχθούν 3 βασικά παραδοτέα. Αυτά τα παραδοτέα θα είναι διαθέσιμα για δημόσια χρήση στο τέλος του έργου με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων σχετικά με την Επιχειρηματικότητα. Τα 3 παραδοτέα του έργου μας είναι:

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background